Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking en bescherming van persoongegevens.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Het is goed om te weten hoe Praktijk Caring met persoonsgegevens omgaat.

Het verwerken van persoonsgegevens

Praktijk Caring registreert gegevens die nodig zijn voor behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidgegevens. Voor het registreren van deze persoonsgegevens vraag ik toestemming door middel van een intakeformulier.

Verslaglegging aan de hand van een intakeformulier

Het doel van verslaglegging is:

 • Contact op te kunnen nemen met de klant
 • Persoonlijke gegevens gebruiken voor het uitvoeren van een behandeling
 • Mogelijkheid om de geboden behandeling financieel af te handelen
 • Het op de hoogte stellen van wijzigingen in diensten en producten
 • Versturen van een eventuele nieuwsbrief

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Praktijk Caring kan persoonsgegevens over de klant verwerken, doordat ze gebruik maken van de diensten van Praktijk Caring en/of omdat deze gegevens bij het invullen van een contactformulier op de website aan Praktijk Caring verstrekt zijn. Praktijk Caring kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IP-adres

Praktijk Caring verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoelang praktijk Caring gegevens bewaart

Praktijk Caring bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de samenwerking. Persoonsgegevens die in het kader van coaching of behandeling zijn verzameld, worden niet langer dan 1 jaar na afloop bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Persoonsgegevens die op papier zijn vastgelegd, worden bewaard in een afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang tot hebben.

Indien er geen behandeling tot stand gekomen is, worden gegevens 1 jaar na ontvangst verwijderd. Wel ben ik gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten factuurgegevens voor de belastingdienst 7 jaar bewaard blijven.

Delen met anderen

Praktijk Caring verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bijvoorbeeld:

 • Om andere zorgverleners te informeren, als de coaching of behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • In het kader van de controle op mijn professionaliteit en ten behoeve van mijn voortdurende ontwikkeling als coach en masseur, is het mogelijk dat onderdelen van de casus van u of uw kind volstrekt geannomiseerd worden gebruik tijdens intervisie of intercollegiale toetsing. Deze collega’s/supervisoren zijn net als ikzelf, gebonden aan het beroepsgeheim.

Als coach/behandelaar heb ik als enige toegang tot de gewenste gegevens in uw dossier. Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar caring@praktijkcaring.nl
Praktijk Caring zal zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Beveiligen

Praktijk Caring neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Praktijk Caring maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Praktijk Caring verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Praktijk Caring via carin@praktijkcaring.nl www.praktijkcaring.nl is een website van mijn domein. Praktijk Caring is als volgt te bereiken:

Adres: Middenweg 115, 9468 GL Annen
Telefoon: 0630353392
E-mailadres: carin@praktijkcaring.nl
KvK: 81251440